Seriózní online půjčka

Nebankovní půjčka od nás je opravdu seriózní. S naši nebankovní půjčkou uvidíte, že existuje i poctivá nebankovní půjčka. Požádejte si o půjčku přes online žádost.

Požádat

Seriózní online půjčka, seriózní nebankovní půjčka, půjčka

Na své klidné stáří hledáte relax na své zahrádce, ale žádnou nevlastníte, rozhodli jste se to změnit, ale finanční situace Vám to nedovoluje? Sotva se orientujete na finančním trhu a zároveň hledáte, co nejvýhodnější půjčku pro uskutečnění Vašich snů? A ještě k tomu je Vaše nemovitost zadlužena?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Naše společnost poskytuje služby, které vyřeší Vaší situaci. Jsme již několik let na trhu a jednáme vždy k prospěchu našich klientů, kteří jsou s našimi službami spokojení? Co Vám tedy můžeme poskytnout? Nejprve rozebereme situaci s půjčkou. Nabízíme půjčku s minimální hodnotou 100.000,- Kč, která se může vyšplhat až na 50.000.000,- Kč. O tak enormní půjčky ve většině případů žádají podnikatelé. S naší společností získáte tzv. půjčku bez registru, kdy nezohledňujeme skutečnosti vyskytující se v registru dlužníků.

Půjčky poskytujeme s jednou podmínkou a to, že ji musíte zajistit nemovitostí. Jakou nemovitostí budete ručit, je jen čistě na Vás, ale s podmínkou, že musí být zapsána na katastrálním úřadě. Tím pádem ručit můžete bytem, domem, pozemkem nebo ornou půdou. Nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby. Co to znamená? Půjčku za Vás může svou nemovitostí zajistit někdo jiný, např. Váš kamarád. Vyskytnou-li se nějaké právní chyby na výpisu z katastru nemovitostí, tak tyto chyby opravíme nebo je budeme akceptovat.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Jaký vliv má hodnota nemovitosti na půjčce? Maximálně Vám půjčíme 80% z hodnoty nemovitosti, kterou půjčkou zajistíte. To v praxi znamená, že Vám půjčíme 2.000.000,- Kč, pokud nemovitost má hodnotu 2.500.000,- Kč. Půjčku společně sjednáváme podle Vašich představ a podle konkrétní situace tak, aby pro Vás byla zcela výhodná. Individuálně se domluvíme na splácení a půjčku můžete dostat již do 3 dnů od podání Vaší žádosti. Za skutečnost, že Vám ji poskytneme předem, neplatíte žádný poplatek. Ani za to, že se Vám výsledný vyjednaný produkt nebude líbit a společně sjednanou půjčku zamítnete.

Půjčku společně máme sjednanou, co tedy s Vaší zadluženou nemovitostí? Naše společnost jedná s exekutorským orgánem, kde se snažíme o maximální ponížení dlužné částky. Vzali jste si v minulosti nevýhodnou půjčku, tak budeme jednat se společností, která Vám tuto půjčku poskytla, v nejzazších případech vymáhací agenturou. V těchto situacích díky dlouholeté praxi se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku. V nejhorším případě podáme žalobu a řešíme situaci právní cestou k Vašemu prospěchu.

V těch ještě horších případech zastavíme Vaši nemovitost a vyřešíme její dražbu, kdy Vám nabídneme řešení, jak se zbavit dluhů a vyjít tak z neřešitelné situace nejlépe. V případě nutnosti nemovitost prodat Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, tzn. půjčku splatnou z prodeje nemovitosti. Nabízíme i možnost, v případě, že by byla nutnost nemovitost vykoupit, Vás nadále ponechat bydlet v podobě nájmu v této nemovitosti.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Dluhy jsme společně vyřešili, ale co Vám můžeme nabídnout ke splácení námi společně sjednané půjčky? Nabízíme možnost půjčku předčasně splatit s tím, že uspoříte budoucí úroky. V opačném případě poskytneme možnost nastavení individuálního splácení, kdy za určité období budete splácet jen určitou část půjčky. Prakticky to znamená, že budete splácet pouze 1/2 půjčky po dobu 2 let.

Se svými klienty preferujeme domluvu před zbytečným vymáháním peněz a tím tak navyšování dlužné částky. Jsme společnost, která se snaží vytvářet příjemné podmínky pro naše klienty tak, aby obě strany z toho vyšly výhodně.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.nebankovnipujckyseriozne.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.